Κατασκευαστές

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η τηλεφωνική μας γραμμή τεχνικής υποστήριξης είναι διαθέσιμη απο 9 π.μ - 9 μ.μ

Τηλέφωνο:+30 210 577 1635

Επικοινωνήστε με τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης

Ενημερωτικό δελτίο

Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή και χρήστη των υπηρεσιών της Ksystems.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). 

Η Ksystems.gr ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet, διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του επισκέπτη ή του εγγεγραμμένου μέλους ή του πελάτη, ρητά δε δεσμεύεται να μην τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα απολύτως λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 

Η Ksystems.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ή καταγράφει κατά την εγγραφή του ως μέλος ο ίδιος ο επισκέπτης / χρήστης, ή αποστέλλει μέσω οποιαδήποτε φόρμας επικοινωνίας ή κατά την τοποθέτηση παραγγελίας, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας της Ksystems.gr με τον ιδιοκτήτη των προσωπικών δεδομένων. Τα ανωτέρω στοιχεία τηρούνται σε ασφαλή ηλεκτρονικό υπολογιστή κέντρου επεξεργασίας δεδομένων της  Αγγλιας για την ασφάλεια του οποίου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που περιέχει η πλέον σύγχρονη τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των Βάσεων Δεδομένων. 

Η Ksystems.gr συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (για παράδειγμα επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, τράπεζες, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων όπως το Paypal, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier), κλπ.) υπηρεσίες καταγραφής στατιστικών, παρόχους υπηρεσιών ΙΤ (π.χ. κέντρα υπολογιστών, host providers, υπηρεσίες backup, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων), απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή και την εξασφάλιση των δεδομένων ή και την εξυπηρέτηση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου. Αυτοί οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, μόνον εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους. Αυτοί οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τους κανονιστικούς νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας. 

Εντούτοις, η Ksystems.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου (internet) ή δικτύων γενικότερα, στον βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, και δεν αναλαμβάνει τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο. 

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί είτε να επικοινωνήσει με την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση security@Ksystems.gr για να απευθύνει οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική τήρησης των προσωπικών του δεδομένων, ή προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του, ή μέσω της διαχείρισης του Λογαριασμού του να επιφέρει διορθώσεις ή αλλαγές των στοιχείων του, ή και να διαγράψει τον Λογαριασμό του από το διαδικτυακό τόπο της Ksystems.gr.

Η Ksystems.gr συγκεντρώνει και μπορεί να διατηρεί δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή δεδομένα μέσω των οποίων είναι αδύνατος ο προσδιορισμός του ατόμου που τα υπέβαλλε) για λόγους στατιστικής επεξεργασία, επισκεψιμότητας των ιστοτόπων της κλπ. 

Ασφάλεια Συναλλαγών 

Η Ksystems.gr χρησιμοποιεί για ασφαλείς on-line συναλλαγές το πρωτόκολλο SSL με κρυπτογράφηση 128-bit.

Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και της διεύθυνσής σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Οσον αφορά στοιχεία πιστωτικών καρτών, η Ksystems.gr συνεργάζεται με Ελληνικές Τράπεζες για την διεκπεραίωση των συναλλαγών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, όπως το PayPal. Κατά τη διαδικασία που έχει ορισθεί για τις πληρωμές με πιστωτικές κάρτες, τα στοιχεία του πελάτη καθώς και τα είδη που παραγγέλνει παραμένουν κρυπτογραφημένα σε βάση δεδομένων της εταιρείας μας. Ολα τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας συμπληρώνονται σε ασφαλή δικτυακή σελίδα της τράπεζας ή του οργανισμού διασφάλισης πληρωμών, με τρόπο απολύτως διαφανή και ασφαλή για τον καταναλωτή. Στη σελίδα αυτή μεταφέρεται επίσης μόνο το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Μετά τη διαδικασία αυτή ο πελάτης επιστρέφει αυτόματα στο δικτυακό μας κατάστημα. Η τράπεζα/οργανισμός πληρωμών επιστρέφει την έγκριση ώστε να εκτελεστεί η συναλλαγή. Με τον τρόπο αυτό τα ευαίσθητα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας παραμένουν συνεχώς μέσα στο ασφαλές δικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας.

Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Cookies

Η Ksystems.gr χρησιμοποιεί μόνιμα cookies (persistent cookies) για να διατηρήσει τις επιλογές των επισκεπτών κατά την πλοήγηση τους στο δικτυακό μας τόπο. Εν τούτοις, ορισμένες ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου μας μπορεί να χρησιμοποιούν και προσωρινά (session) cookies, τα οποία διαγράφονται μόλις ο Browser του επισκέπτη ή χρήστη κλείσει και τερματιστεί η σύνδεσή του με το διαδικτυακό τόπο της Ksystems.g

Σύνδεσμοι σε άλλα sites.

Η Ksystems.gr μπορεί να προσθέσει  links προς άλλα sites οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Ksystems.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν .

Διευθύνσεις IP.

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη ή χρήστη έχει πρόσβαση στο www.Ksystems.gr μέσω του Internet, μπορεί να αξιοποιηθεί για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή για την προστασία από κακόβουλες επιθέσεις προς την Ksystems.gr υπόκεινται δε στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται προηγουμένως.